Jurnal kandungan Jurnal kandungan

Seni Pertahanan Diri  

 

Pengenalan

Memberi pendidikan seni (teori dan amali terutamanya) ke arah melahirkan insan berkeperibadian mulia dan berperadaban tinggi melalui kegiatan budaya khususnya kesenian melayu.

Pembentukan siswa siswi yang dinamis, praktikal dan produktif

Memberi latihan kepimpinan dalam berpersatuan serta penganjuran aktiviti diperingkat Institusi/IPT, negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Memberi pendedahan dan penggalakkan terhadap perkembangan kesenian yang sesuai dikalangan siswa siswi untuk membentuk daya apresiasi seni yang positif dan terarah

Bertindak sebagai badan yang mengawal selia persembahan-persembahan kebudayaan anjuran persatuan-persatuan pelajar ataupun yang dianjurkan.

KoKurikulum Seni Mempertahankan Diri terdiri daripada:-

  1. Silat
  2. Taekwondo

Kokurikulum ini adalah wajib, pelajar semester 01 perlu memilih satu(1) daripada 5 jenis kokurikulum yang ditawarkan dan perlu lulus selama setahun pengajian iaitu selama 2 semester.

Taekwando
Taekwando
Silat
Silat

 

Bookmark and Share
last-updated : 31 Oktober 2013