Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Misi, Visi dan Objektif

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan kraf yang dapat melahirkan tenaga mahir berteknologi terkini, usahawan kraf dan menjadi pusat rujukan, penyelidikan serta pemuliharaan warisan negara.

 

Misi

Menjana sumber manusia yang berkemahiran, berilmu, menguasai teknologi, peka pada warisan kraf melalui proses pengajaran, penyelidikan dan pembangunan R&D, penerbitan dan rundingcara bagi memajukan industri kraf negara.

 

Objektif

Mengeluarkan para lulusan yang berilmu dan berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berketrampilan dalam bidang kraf batik, tenunan, seramik, kayu, logam dan rotan bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam industri kraf.