Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Ko-Kurikulum

Pengenalan

Unit Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum yang diwajibkan di IKN. Unit ini berperanan mewujudkan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang ke arah melahirkan graduan yang serba boleh, berdedikasi, berdikari, beretika dan bertanggungjawab agar mampu membentuk masyarakat yang teguh dan padu.
Mulai tahun 2008 SISPA telah diwajibkan di bawah kokurikulum yang dapat membentuk pelajar mempunyai jati diri yang teguh. Adalah diharapkan Unit Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar dapat memenuhi hasrat IKN iaitu :-

 • Memberi pendedahan kepada pelajar dari segi kepimpinan agar dapat menjadi pemimpin serba boleh dan berwawasan.
 • Menggalakkan pelajar agar sentiasa memiliki sifat-sifat murni seperti berdisiplin, dedekasi, bermoral, bersyukur, bertanggungjawap bagi membentuk generasi masyarakat yang teguh dan padu.
 • Menerap nilai-nilai kerohaniah, patriolitik dan keusahawanan agar pelajar mampu menjadi pemangkin kepada kemajuan negara
 • Memberi peluang pelajar mengasah bakat dan kemahiran serta menggunakan masa senggang dengan lebih bermakna untuk kemajuan diri,organisasi dan masyarakat .

 

Perhubungan & Kegiatan Pelajar (Persatuan & Kelab)

1. Membantu memimpin pelajar dan menggalakkan kegiatan-kegiatan luar akademik dimana:
a) Menanam perasaan tanggungjawab dan kualiti kepimpinan dikalangan pelajar melalui pengalaman mentadbir dan mengelola kegiatan-kegiatan pelajar melalui persatuan dan kelab.
b) Menanam perasaan penuh kesedaran tentang perlunya tatasusila yang baik dengan cara bergiat menceburkan diri dalam projek-projek kemayarakatan.
c) Memupuk semangat penghargaan terhadap unsur-unsur kepimpinan sambil mengasah bakat dikalangan pelajar
d) Memupuk dan memelihara satu kesedaran mental dan fizikal dikalangan pelajar melalui pengelolaan aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi dan sukan

Program SISPA ini merupakan satu(1) KoKurikulum yang wajib bagi Pelajar Semester 01. Ia adalah program kerjasama diantara Institut Kraf Negara dan
Jabatan Pertahanan Awam.

Dimana pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini akan didedahkan dengan:-

 • Pertolongan Cemas
  • Ikatan Usungan
  • Balutan Kecederaan
  • Latihan Bantuan Pernafasan
   (CPR)
 • Memadam Kebakaran
 • Kawad Kaki

Disamping iu juga pelajar-pelajar yang mengikuti Program ini diwajibkan mengikuti Kem Latihan Amali yang akan diadakan di akhir Semester 01. Ini bertujuan memberi pendedahan sebenar seperti yang diajar didalam kelas-kelas teori.

PARA JURULATIH DARI JABATAN PERTAHANAM AWAM
MALAYSIA

 

LATIHAN AMALI DI INSTITUT KRAF NEGARA

  

LATIHAN KAWAD KAKI

  

LATIHAN KAEDAH USUNGAN

  

LATIHAN KEM LUAR SISPA

PERSIAPAN KE KEM LATIHAN LUAR

AKTIVITI SEMASA KEM LATIHAN LUAR

  

KEADAH-KEADAH MENYELAMAT TANPA ALATAN
BANTUAN(KAEDAH DOKONGAN)

  

TEKNIK BANTUAN PENAFASAN (CPR)

  

KAEDAH MELAWAN KEBAKARAN

  

LATIHAN MENYELAMAT BERHALANGAN

  

  

TAMAT LATIHAN LUAR

MAJLIS PENUTUP OLEH PENGARAH IKN

  

Pengenalan

 1. Memberi pendidikan seni (teori dan amali terutamanya) ke arah melahirkan insan berkeperibadian mulia dan berperadaban tinggi melalui kegiatan budaya khususnya kesenian melayu.
 2. Pembentukan siswa siswi yang dinamis, praktikal dan produktif
 3. Memberi latihan kpimpinan dalam berpersatuan serta penganjuran aktiviti diperingkat Institusi/IPT, negeri, kebangsaan dan antarabangsa
 4. Memberi pendedahan dan penggalakkan terhadap perkembangan kesenian yang sesuai dikalangan siswa siswi untuk membentuk daya apresiasi seni yang positif dan terarah

Bertindak sebagai badan yang mengawal selia persembahan-persembahan kebudayaan anjuran persatuan-persatuan pelajar ataupun yang dianjurkan.

Gamelan / Tarian / Kompang

Memberi pendidikan seni (teori dan amali terutamanya) ke arah melahirkan insan berkeperibadian mulia dan berperadaban tinggi melalui kegiatan budaya khususnya kesenian Melayu.

Pembentukan siswa siswi yang dinamis, praktikal dan produktif.

Memberi latihan kepimpinan dalam berpersatuan serta penganjuran aktiviti diperingkat Institusi/IPT, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Memberi pendedahan dan penggalakkan terhadap perkembangan kesenian yang sesuai dikalangan siswa siswi untuk membentuk daya apresiasi seni yang positif dan terarah.

Bertindak sebagai badan yang mengawal selia persembahan-persembahan kebudayaan anjuran persatuan-persatuan pelajar ataupun yang dianjurkan.

Kokurikulum ini adalah wajib, pelajar semester 01 perlu memilih satu(1) daripada 5 jenis kokurikulum yang ditawarkan dan perlu lulus selama setahun pengajian iaitu selama 2 semester.

Gamelan Tarian
Kompang
Pengenalan

Memberi pendidikan seni (teori dan amali terutamanya) ke arah melahirkan insan berkeperibadian mulia dan berperadaban tinggi melalui kegiatan budaya khususnya kesenian melayu.

Pembentukan siswa siswi yang dinamis, praktikal dan produktif

Memberi latihan kepimpinan dalam berpersatuan serta penganjuran aktiviti diperingkat Institusi/IPT, negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Memberi pendedahan dan penggalakkan terhadap perkembangan kesenian yang sesuai dikalangan siswa siswi untuk membentuk daya apresiasi seni yang positif dan terarah

Bertindak sebagai badan yang mengawal selia persembahan-persembahan kebudayaan anjuran persatuan-persatuan pelajar ataupun yang dianjurkan.

KoKurikulum Seni Mempertahankan Diri terdiri daripada:-

 • Silat
 • Taekwondo

Kokurikulum ini adalah wajib, pelajar semester 01 perlu memilih satu(1) daripada 5 jenis kokurikulum yang ditawarkan dan perlu lulus selama setahun pengajian iaitu selama 2 semester.

Taekwando
Taekwando
Silat
Silat