Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Takwim Akademik

TAKWIM AKADEMIK

SESI PENGAJIAN JANUARI – JUN 2017 (SEMESTER 2)

BAGI SESI PENGAJIAN 2016/2017

AKTIVITI

TEMPOH

TARIKH

 Pendaftaran Semester Baru
1 Hari
3 Januari 2017
 Kuliah Bermula
4 Minggu
4 Januari – 3 Februari 2017
 Cuti Pertengahan Semester
1 Minggu
6 – 10 Februari 2017
 Kuliah Bersambung
10 Minggu
13 Februari – 21 April 2017
 Minggu Ulangkaji
1 Minggu
24 – 28 April 2017
 Minggu Peperiksaan
1 Minggu
2 – 5 Mei 2017
 Minggu Persediaan Penilaian Jurusan 1 Minggu 8 – 12 Mei 2017
 Penilaian Jurusan Akhir (Penilai Dalaman) 1 Minggu 15 – 19 Mei 2017
 Penilaian Jurusan Akhir (Penilai Luar) 1 Minggu 22 – 26 Mei 2017
 Latihan Industri Pelajar Diploma Seni Kraf 04 4 Minggu 29 Mei – 23 Jun 2017
 Cuti Semester 5 Minggu 29 Mei – 30 Jun 2017

 

* Takwim ini berkuatkuasa pada tarikh ianya dikeluarkan.

* Tertakluk kepada perubahan.