Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Pembangunan Sahsiah

 • Memberi pendedahan awal kepada pelajar dalam bidang keusahawan dan perniagaan.
 • Menganjur kursus-kursus tentang pendedahan perniagaan, menyediakan kemudahan ruang-ruang dan mengenalpasti peluang-peluang perniagaan kepada pelajar.
 • Menyediakan pelajar yang berani menghadapi cabaran-cabaran perniagaan selepas tamat pengajian.
 • Melahirkan pelajar yang memiliki ketahanan jatidiri yang tinggi, memiliki nilai moral dan kerohanian tinggi dan berkeupayaan intelektual yang tinggi menerusi latihan SISPA.
 • Membezakan graduan keluaran IKN berbanding institusi awam lain khususnya dalam bidang keusahawanan.

 

Tatatertib Dan Disiplin Pelajar

1. Menerima aduan mengenai salahlaku pelajar melalui Borang Aduan Salahlaku Disiplin Pelajar
2. Menyiasat dan menyelesaikan kes salahlaku disiplin pelajar berdasarkan klasifikasi berikut :
a) Kes tidak mempunyai asas yang kukuh dan boleh ditutup, atau
b) Kes diselesaikan di peringkat Jurusan
3. Menerima aduan dan mengklasifikasikan kes seperti berikut:
a) Perlanggaran disiplin yang melibatkan tindakan secara pentadbiran, atau
b) Perlanggaran disiplin yang melibatkan tindakan mengikut Peraturan-peraturan Institusi Kraf
(Tatatertib & Disiplin Pelajar ) 2001
i) Menerima dan menyimpan Borang aduan Salahlaku Disiplin Pelajar dalam Fail Peribadi Pelajar
ii) Menyediakan Laporan Analisis Kes Disiplin Pelajar dan mengemukakan kepada Lembaga Tatatertib dan Disiplin
iii) Mengeluarkan surat hukuman kepada pelajar yang terlibat
iv) Mengambil tindakan setiap kes mengikut prosedur.