Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Pembangunan Pelajar Dan Perhubungan Luar

1. Merancang, menyelaras dan mengendalikan kursus/bengkel/latihan peningkatan motivasi dan kepemimpinan pelajar.
2. Melahirkan pemimpin masa depan melalui aktiviti-aktiviti di luar kurikulum program pengajian.
3. Melahirkan graduan yang holistic, kreatif dan inovatif, memiliki sifat kepimpinan yang tinggi, bijak berkomunikasi, berbudi pekerti , berketrampilan dan peka kepada kelestarian, pintar bermasyarakat dan responsif kepada keadaan semasa dan masa depan.
4.

Melahirkan graduan yang bijak dalam perhubungan dengan pihak berkaitan.

1. Merancang, mengurus dan melaksanakan program latihan dan keusahawanan siswa
2. Menyelaras dan memantau program/aktiviti latihan dan Keusahawanan
3. Menjalinkan hubungan strategik dengan agensi keusahawanan kerajaan
4.

Mewujudkan jalinan kerjasama dengan usahawan/ syarikat bagi tujuan latihan keusahawanan pelajar

Adalah menjadi tanggungjawab Unit ini untuk :

 • Merancang dan mengendalikan program-program untuk perkembangan dan kemajuan pelajar-pelajar seperti kursus, ceramah, bengkel dan seminar.
 • Merancang dan mengendali program latihan/ pendidikan dan perkembangan diri termasuk khidmat masyarakat.
1. Mengurus serta mengenalpasti tempat, masa dan sasaran
2. Membantu merancang dan melaksanakan aktiviti institut
3. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan IPTA/IPTSserta agensi berkaitan
4. Mengumpul maklumat untuk bulitin pelajar secara berkala