Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Unit Pengurusan Maklumat

Terdapat dua aktiviti utama di bawah Unit Pengurusan Maklumat iaitu Perpustakaan dan Teknologi Maklumat. Aktiviti Perpustakaan lebih fokus kepada menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan bagi menyokong proses pembelajaran, pengajaran, dan penyelidikan. Aktiviti Teknologi Maklumat pula ialah memberi kemudahan dan perkhidmatan teknologi maklumat di samping membangun dan menyelenggara sistem maklumat dan segala peralatan komputer untuk menyokong program dan aktiviti di IKN.

Carta Fungsi Institut Kraf Negara (Unit Pengurusan Maklumat)