Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Usahasama

PERHUBUNGAN LUAR IKN / PERHUBUNGAN IKN DENGAN INSTITUSI LAIN

IKN sebagai sebuah institusi pengajian tinggi mengadakan kolaborasi/perkongsian pintar dengan institusi/agensi awam di Malaysia bagi memantapkan urusan akademik dan pembangunan pelajar serta pengajarnya. Antara hubungan yang telah berjaya dijalankan adalah seperti :

 

1. Universiti Sains Malaysia (USM)

a) Runding cara Kepakaran

b) Panel Penilaian Prestasi Pelajar

c) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

d) Demonstrasi Pembuatan Kraf

 

2. Universiti Teknologi MARA (UiTM)

a) Runding cara Kepakaran

b) Panel Penilaian Prestasi Pelajar

c) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

d) Demonstrasi Pembuatan Kraf

 

3. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

a) Memorandum Persefahaman (MoU)

b) Runding cara Kepakaran

c) Panel Penilaian Prestasi Pelajar

d) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

e) Demonstrasi Pembuatan Kraf

 

4. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia

a) Panel Penilaian, Penggubalan dan Penyemakan Kurikulum

 

5. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pelajaran Malaysia

a) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

b) Demonstrasi Pembuatan Kraf

c) Juri Pertandingan Seni Kraf

 

6. Yayasan Budi Penyanyang

a) Juri Pertandingan Seni Kraf

b) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

 

7. Balai Seni Lukis Negara

a) Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah

b) Pameran

 

8. Sekolah Seni Malaysia

a) Panel Pembangunan Kurikulum Sekolah Seni Malaysia

b) Khidmat Kepakaran