Custom Pages
 • CONTACT US
 • ABOUT US
 • FAQ
 • HELP
Help
 • Portal Guide
 • Sitemap
 • Accessibility (W3C)
 • Mobile Web Guide
Web Policy
 • Terms & Condition
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 

Pengiktirafan

Pengiktirafan Kelayakan Diploma dan Sijil Seni Kraf Institut Kraf Negara

Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) yang dipengerusikan oleh Y.B Menteri Pengajian Tinggi Malaysia telah meluluskan Pengiktirafan Kelayakan Diploma Senikraf dan Sijil Senikraf Institut Kraf Negara setaraf dengan Diploma Biasa dan Sijil dari Institusi Pengajian Tinggi Awam tempatan yang lain bagi tujuan membolehkan pemegang kelayakan berkenaan dilantik ke dalam perkhidmatan awam.

 

Senarai Kelayakan / List of Qualification (Sila klik untuk maklumat lanjut) :

Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan/Arts And Social Science

 

Sila rujuk lampiran surat yang dikemukakan oleh JPA kepada IKN – nombor rujukan Bil.Surat JPA(L) S. 180/8/1-96 Klt. 5(82) bertarikh 22 Disember 2009. Untuk keterangan lanjut sila lawati http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp

 

Bidang Rekabentuk / Design

 

Sila rujuk lampiran surat yang dikemukakan oleh JPA kepada IKN – nombor rujukan Bil.Surat JPA(L) S. 180/8/1-96 Klt. 7(46) bertarikh 19 Ogos 2011. Untuk keterangan lanjut sila lawati http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp